INTERVIU Av.Diana MUSLIU, Managing Partner: Musliu&Asociații – agent de monitorizare a angajamentelor CEZ Distribuție față de consumatori


În baza unui set de angajamente propuse și asumate de compania CEZ Distribuție, reprezentanții Consiliului Concurenţei s-au consultat cu cei ai ANRE și au decis elaborarea unor norme privind protecția consumatorilor de energie electrică de posibile practici abuzive din partea furnizorilor, iar companiile vor putea astfel șă-și recupereze creanțele. Consiliul Concurenței a investigat un posibil abuz de poziţie dominantă al companiei CEZ Distribuție pe piaţa distribuţiei de energie electrică, ca urmare a unei plângeri depuse de Electrica Muntenia Nord. Potrivit reprezentanților CEZ Distribuție,”propunerile de angajamente nu reprezintă o recunoaștere din partea companiei privind implementarea unei fapte anticoncurențiale, ci vizează colaborarea pozitivă cu Consiliului în vederea implementării procedurii de angajamente”.

Prin urmare, CEZ Distribuție și-a luat o serie de anagajamente în fața Consiliului Concurenței, pe care le pune deja în practică, casa de avocatură Musliu& Asociații ocupându-se de monitorizarea acestora.

Dna Av.Diana MUSLIU, Managing Partner Musliu&Asociații ne-a acordat un interviu pe această temă.

Urmare a unei investigații, Consiliul Concurentei a acceptat un set de anagajamente propus de compania CEZ Distribuție, casa de avocatură Musliu& Asociații fiind selectată ca agent de monitorizare a acestor angajamente. Monitorizarea se realizează lunar sau anual? Pe ce perioadă? Concret, ce trebuie să monitorizați? La final, veți prezenta un raport de monitorizare?

– Monitorizarea se realizează permanent și la fiecare 6 luni vom înainta un raport detaliat către autoritatea de concurență care va analiza calitatea și nivelul de îndeplinire a angajamentelor. Există două perioade de monitorizare, una de trei ani și una de doi ani care se diferențiază prin parametrii ce compun implementarea angajamentelor. La finalul fiecărei perioade, vom depune rapoarte finale care vor detalia modul de implementare a angajamentelor.

Dacă puteți să ne oferiți informații despre selecția realizată de Consiliul Concurenței. Câte case de avocatură au participat, prin ce anume s-a evidențiat Musliu & Asociații?

– Din câte știm, CEZ a solicitat expresii de interes mai multor profesioniști și au fost transmise către Consiliul Concurenței trei oferte, respectiv din partea Musliu & Asociații, a unei alte case de avocatură și a unei firme specializate în consultanță. Cred că în ceea ce ne privește, a contat expertiza solidă în domeniul concurenței a membrilor echipei alocate, precum și specializarea noastră pe aspectele economice ale concurenței care este tot mai necesară în spețele instrumentate de Consiliul Concurenței.

Referitor la investigație, aceasta s-a finalizat cu elaborarea unor norme privind protecția consumatorilor, precum și reglarea unor situații de partea companiilor, în baza unui set de angajamente propuse de compania CEZ Distribuție. Care sunt aceste angajamente, pe care trebuie sa le urmăriți?

– Angajamentele asumate de CEZ Distribuție și acceptate de Consiliul Concurenței vizează situațiile practice de sustragere de energie sau consum neînregistrat identificate în cazul clienților finali non-casnici. Concret, Musliu & Asociatii va urmări, de exemplu, modul de îndeplinire a angajamentelor asumate de CEZ Distribuție legate de: identificarea și constatarea cazurilor de sustragere de energie sau consum neînregistrat la clienții finali non-casnici, relațiile CEZ Distribuție cu furnizorii de energie electrică, procedurile de conciliere, precum și măsurile privind conștientizarea clienților din punct de vedere al utilizării rețelei, dar și al riscurilor generate de accesarea neautorizată.

–  Astfel de angajamente asumate de companii reprezinta o practică europeană? Se va extinde setul de angajamente propus și pus în practică de CEZ Distribuție și la alte companii din România?

– Închiderea unei investigații prin procedura angajamentelor este o alternativă și la nivelul Comisiei Europene, iar în România au mai fost și sunt încă în derulare astfel de proceduri. Acestea au calitatea de a servi mai bine interesul autorităților naționale de concurență, iar întreprinderea trebuie să fie capabilă să propună un set de angajamente care să înlăture toate îngrijorările concurențiale exprimate de autoritate, punerea lor în practică trebuind să determine restabilirea rapidă a mediului concurențial normal și să conducă la eliminarea tuturor condițiilor care au determinat declanșarea investigației.

„Extinderea” la alte companii reprezintă, în fapt, beneficiul pe care autoritatea de concurență îl obține prin procedura angajamentelor întrucât reglementează practic la nivel național (deci pentru orice altă întreprindere comparabilă) procedura de urmat în situații similare cu cea care a generat declanșarea investigației.

Această ”extindere” nu operează din punct de vedere legal, decizia nu instituie drepturi și obligații decât în sarcina CEZ Distribuție. Însă, după momentul în care conținutul angajamentelor este publicat pe site-ul autorității de concurență, decizia va fi un ghid atât pentru ceilalți distibuitori de energie electrică, cât și pentru clienții finali non-casnici care vor avea o mai bună reprezentare a drepturilor și obligațiilor lor în relațiile cu distribuitorii de energie.

Reprezentanții CEZ Distribuție susțin că propunerile de angajamente nu reprezintă o recunoaștere din partea companiei privind implementarea unei fapte anticoncurențiale, ci vizează colaborarea pozitivă cu Consiliului în vederea implementării procedurii de angajamente. Cum vedeți această situație?

– Întrucât autoritatea de concurență a finalizat investigația prin procedura angajamentelor și nu printr-o sancțiune, personal nu am nici un temei să nu creditez poziția reprezentanților CEZ Distributie. Colaborarea cu Consiliul Concurenței poate fi doar o circumstanță atenuantă, dar sunt convinsă că au avut și alte elemente de invocat în favoarea poziției lor, altfel nu cred că Consiliul Concurenței ar fi „ratat” o sancțiune.

CEZ Distribuție va lua măsuri eficiente pentru limitarea pierderilor ce se ridică la valori foarte mari – există zone în care s-a identificat un nivel al furtului de energie de peste 85 – 90%. Veți urmări, pas cu pas, realizarea acestor angajamente?

– Da, vom urmări „pas cu pas” realizarea acestor angajamente, asa cum ne-am asumat prin contract, și va fi o muncă destul de laborioasă.

În cazul în care se constată neîndeplinirea angajamentelor, compania poate fi sancţionată cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri? Există și posibilitatea redeschiderii investigației de către Consiliul Concurenţei?

–  Încălcarea sau neîndeplinirea de orice fel a angajamentelor duce automat la redeschiderea investigației și într-adevar sancțiunea ar putea merge spre limita superioară a nivelului maxim fiind vorba de circumstanțe agravante.

Angajamentele CEZ Distribuție față de consumatori

Prezentăm, în cele ce urmeză, angajamentele CEZ Distribuție ce vizează situațiile de consum fraudulos sau neînregistrat:

– regula menținerii sub tensiune a locului de consum, cu excepția situațiilor obiective de pericol imitent, în termen de 3 zile urmând să se înlocuiască grupul de măsurare a energiei cu unul nou. În cazul consumatorilor, la care se constată situații repetate de consum fraudulos, se înlocuiește grupul de măsurare al energiei. Numai dacă se constată intervenția directă asupra instalației de alimentare, se va proceda la deconectare. Doar după a treia constatare de consum fraudulos, compania poate deconecta consumatorul. Pentru a limita cazurile de consum fraudulos, compania are obligația să avertizeze consumatorii, în scris;
– informarea furnizorului privind cazurile de decontare a consumatorului ce nu sunt solicitate de acesta. Sistemul de colaborare cu furnizorii va fi publicat pe site-ul CEZ Distribuție;
– colaborarea cu Poliția Română și Jandarmeria pentru depistarea și constatarea cazurilor de consum fraudulos. Apelarea la organele de urmărire penală și la instanțele de judecată pentru soluționarea problemelor;
– documentarea cazurilor de consum fraudulos și neînregistrat. CEZ Distribuție poate apela, în limita legii, la înregistrări video și/sau foto ale misiunilor de control pe teren;
– consituirea unei comisii de analiză pentru aceste situații la nivelul CEZ Distribuție;
– excluderea calcului în paușal privind cuantificarea pagubelor de recuperate. CEZ Distribuție propune următoarele metode de calcul: istoricul de consum înainte de intervenția neautorizată, măsurarea energiei electrice pe contor nou;
– implementarea unui sistem de facturare către consumatori în cazul situațiilor de consum fraudulos și neînregistrat;
– realizarea de campanii de informare a consumatorilor;
– măsuri menite să reducă furturile de energie: monitorizare permanentă a consumului și pierderilor de energie, controale prin sondaj, lucrări de modernizare pentru securizarea rețelelor de distribuție.