La Hidroelectrica, profitul scade cu 19%, dar cheltuielile salariale cresc cu 7,5%


Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Hidroelectrica, aflat pe ordinea de zi a şedinţei de marţi a Guvernului, prevede o scădere a profitului societăţii cu 19,14% şi o majorare a cheltuielilor cu salariile de 7,5%, scrie mediafax in editia online.

Potrivit Executivului, elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Hidroelectrica, societate ce desfăşoară în principal activităţi în domeniul producerii energiei electrice, s-a realizat avându-se în vedere următoarele:
– nivelul realizărilor pentru anul 2016;
– prognoza de producţie de 14.591.000 MWh, caracteristică unui an prudent estimat din punct de vedere hidrologic, având în vedere hidrologia aferentă ultimilor ani şi totodată ţinând cont de evoluţia consumului la nivel naţional;

– utilizarea preţului mediu de livrare pe piaţa reglementată stabilit conform deciziei ANRE nr. 1959/14.12.2016;
– utilizarea preţurilor medii de livrare pe piaţa concurenţială (PCCB, Piaţa de echilibrare şi Piaţa contractelor bilaterale) în baza estimărilor legate de evoluţia preţurilor pe fiecare piaţă;
– nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2017: 1,4%, prevăzut în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020 publicat de Ministerul Finanţelor Publice;
– pentru anul 2017, profitul estimat scade faţă de cel realizat în anul 2016 cu 19,14%, ca urmare a previziunii veniturilor pe baza unor estimări prudente ale producţiei în anul 2017, nivelul veniturilor fiind corelat cu cel al cheltuielilor;
– nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcţie de necesarul de materiale şi servicii necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii;
– nivelul şi structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, etc;
– nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale;
– nivelul cheltuielilor de natură salarială care a fost fundamentat având în vedere prevederile alin.7, art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi prezintă o creştere cu 9,58% faţă de nivelul aprobat al anului 2016, ca urmare a creşterii cheltuielilor cu salariile cu 7,50% în anul 2017 faţă de aprobat an 2016, diminuării numărului mediu de salariaţi pentru anul 2017, de la 3.342 persoane la 3.335 persoane, respectiv cu 0,21%, creşterii cheltuielilor sociale cu încadrare în prevederile art. 25, alin. 3, lit. b din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal şi creşterii cuantumului tichetelor de masă la 15 lei, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordin nr. 2218/2016;
– creşterea câştigului mediu brut pe salariat cu 11,12% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 59, alin. 7 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
– cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;
– în anul 2017 nu se prevăd plăţi restante.

„Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României”, precizează Executivul, într-un comunicat transmis înaintea începerii şedinţei.