OMV Petrom raportează un profit net în creştere cu 199%, în primele 6 luni


OMV Petrom a consemnat în primul semestru al anului în curs un profit net de 1,21 miliarde de lei, de trei ori mai mare decât cel obţinut în perioada similară din 2016, când rezultatul a fost de 405 milioane de lei, iar valoarea vânzărilor consolidate a urcat cu 25%, la 9,261 miliarde de lei, stimulată de preţurile semnificativ mai ridicate la ţiţei şi de volumele mai mari de produse petroliere, gaze naturale şi electricitate, compensate parţial de preţurile medii de vânzare mai scăzute la gaze naturale.

Potrivit datelor financiare publicate joi de companie, rezultatul din exploatare al Grupului, în valoare de 1,577 miliarde de lei s-a îmbunătăţit semnificativ faţă de cel raportat în semestrul I 2016 (566 milioane de lei) pe fondul evoluţiei favorabile a preţului la ţiţei, dar şi datorită cheltuielilor de explorare mai mici şi eliminării impozitului pe construcţii speciale începând cu anul 2017.

Rezultatul financiar net indică pierderi de 121 milioane de lei în primele şase luni din 2017 lei, mai mari decât cele din S1 2016, de 91 milioane de lei, deoarece valoarea din anul precedent a fost influenţată de rezultatul pozitiv obţinut în urma recursului formulat de societate împotriva constatărilor controlului fiscal la sucursala din Kazahstan.

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a crescut la valoarea de 1,659 miliarde de lei în perioada de referinţă (643 milioane de lei în S1 2016), reflectând mediul mai bun al preţului la ţiţei şi volume vândute mai mari. Rata efectivă a impozitului pe profit la nivel de Grup, excluzând elemente speciale, a fost 17%, faţă de 18% în S1 2016, scrie agerpres.

Profitul net CCA excluzând elementele speciale atribuibil acţionarilor OMV Petrom SA a fost 1,276 miliarde de lei (458 milioane de lei în S1 2016).

„În primele şase luni din 2017, am transformat condiţiile de piaţă favorabile într-o performanţă operaţională şi financiară solidă. Am beneficiat de preţuri ale ţiţeiului în creştere, marje de rafinare solide şi de o cerere mai mare pentru toate produsele noastre. În plus, am continuat disciplina strictă a costurilor. În consecinţă, rezultatul nostru din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, la 1-6/17 a ajuns la 1,66 miliarde de lei, ambele segmente, Upstream şi Downstream, înregistrând creşteri semnificative. În Upstream, reducerea în continuare a costurilor unitare de producţie a contrabalansat în totalitate declinul producţiei. Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale din Downstream a crescut cu 70% faţă de 1-6/16, pe seama unor contribuţii în creştere atât din segmentul Oil, cât şi Gas. Fluxul de trezorerie din activităţi de exploatare de 3 miliarde de lei, în creştere cu 68% faţă de 1-6/16, coroborat cu reducerea investiţiilor şi plata de dividende în sumă de 0,8 miliarde de lei, a condus la obţinerea unui flux de trezorerie extins după plata de dividende de 1 miliard de lei”, a declarat directorul general al OMV Petrom, Mariana Gheorghe.

Potrivit acesteia, au fost revizuite estimările de investiţii pentru 2017, în sensul scăderii acestora la 0,7 miliarde de euro, de la 0,8 miliarde de euro, ca urmare a optimizării portofoliului de sonde, economiilor de costuri şi revizuirii proiectelor.

„Cu toate acestea, suntem pregătiţi pentru o intensificare a activităţii de investiţii în a doua jumătate a anului 2017, mai ales având în vedere poziţia noastră financiară solidă. Am menţinut estimarea de declin al producţiei medii zilnice în jur de 3% faţă de 2016, fără a include iniţiativele de optimizare a portofoliului. În luna iulie, am semnat contractul de vânzare a parcului eolian Dorobanţu, ca parte a strategiei noastre de a ne concentra pe activităţile de bază. În plus, în data de 5 iulie, centrala electrică Brazi şi-a reluat operaţiunile la jumătate din capacitate. La 1 august a avut loc transferul a 19 zăcăminte marginale. În acord cu strategia noastră de valoare mai presus de volum, am iniţiat o nouă rundă de vânzări de zăcăminte”, a adăugat ea.

În trimestrul 2 din 2017, rezultatul din exploatare al Grupului s-a majorat la 779 milioane de lei, comparativ cu 220 de milioane de lei în T2 2016, în principal datorită veniturilor mai mari din vânzări, eliminării impozitului pe construcţii speciale începând cu anul 2017 şi cheltuielilor de explorare reduse comparativ cu T2 2016, ca urmare a scăderii deprecierii activelor de explorare.

Rezultatul financiar net s-a îmbunătăţit de la o pierdere de 88 milioane de lei în trimestrul 2 din 2016 la o pierdere de 65 milioane de lei în T2 2017, în principal datorită efectului negativ mai mic al cursului de schimb valutar asupra împrumuturilor bancare denominate în euro.

Profitul net consemnat de companie în trimestrul al doilea este de 591 milioane de lei, în creştere cu 407% faţă de cel raportat în T2 2016, de 117 milioane de lei, dar în scădere comparativ cu cel înregistrat în T1 2017, de 618 milioane de lei.

În trimestrul 2 din 2017, valoarea vânzărilor consolidate a crescut cu 23% comparativ cu T2 2016, susţinută de preţurile mai ridicate la ţiţei şi de volumele mai mari ale vânzărilor de gaze naturale şi produse petroliere. Cu toate că activitatea centralei electrice Brazi a fost întreruptă pe aproape întreaga perioadă a T2/2017, volumele vândute în această perioadă au fost similiare cu cele vândute în T2 2016, susţinute de condiţii de piaţă favorabile.

Vânzările Downstream Oil au reprezentat 78% din totalul vânzărilor consolidate, în timp ce vânzările Downstream Gas au reprezentat 20% şi cele din Upstream 2%. acestea fiind, în mare parte, vânzări în interiorul Grupului, nu către terţi.

Investiţiile în T2/17 s-au situat la 560 milioane de lei, fiind în linie cu cele din T2 2016, de 568 milioane de lei.

Investiţiile din Upstream în T2 2017 au fost de 474 milioane de lei, comparativ cu 354 milioane de lei în T2 2016, iar investiţiile din Downstream s-au ridicat la 86 milioane de lei (212 milioane de lei în T2 2016), din care 77 milioane de lei în Downstream Oil (206 milioane de lei în T2 2016).

În 2017, principalele incertitudini care pot influenţa rezultatele companiei rămân cele legate de riscul de preţ al mărfurilor tranzacţionabile, riscurile operaţionale, precum şi riscul politic şi de reglementare.

Riscul de preţ al mărfurilor tranzacţionabile este monitorizat în mod constant şi, atunci când este cazul, se iau măsuri de protecţie, de exemplu încheierea de contracte de acoperire împotriva riscurilor, conform reprezentanţilor companiei.

Prin natura activităţii de extracţie, procesare, transport şi vânzare de hidrocarburi, OMV Petrom este expus în mod inerent riscurilor de siguranţă şi de mediu.

„Prin intermediul programelor sale de HSSE şi de gestionare a riscurilor, compania OMV Petrom îşi menţine angajamentul de a rămâne aliniată standardelor din industrie. În privinţa riscului politic şi de reglementare, compania se află în dialog constant cu autorităţile române pe subiecte relevante pentru industrie”, precizează compania.